Ескізний проект

 • Цей етап проектних робіт виконується за бажанням Замовника, або за рішенням місцевих архітектурно-містобудівних органів за погодженням із Замовником, на основі Положення про ескізний архітектурний проект .
 • Проектні роботи цього етапу становлять 20-25% від загальної вартості проектування будівель. Ескізний проект є попередньою стадією архітектурного проектування, що концептуально визначає узагальнені вимоги до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень об’єкта.
 • Розробка ескізного проекту обов’язкова при проектуванні будівель в зонах охорони і регулювання пам’яток історії, культури, архітектури, ландшафту і в історичній забудові, а також при проектуванні житлових та громадських будівель, що мають визначальне значення у формуванні архітектури містобудівних ансамблів.
 • Эскізний проект після затвердження є основою для подальшої розробки проектно-кошторисної документації і будівництва об’єкту.
 • Склад ескізного проекту встановлюється виходячи із специфіки проектованої будівлі в обсязі, необхідному і достатньому для затвердження. Приблизний склад альбому при проектуванні житлових та громадських будівель та їх комплексів, при проектуванні котеджів і приватних будинків:
 1. пояснювальна записка;
 2. основні попередні техніко-економічні показники;
 3. ситуаційний план (на підоснові, наданій Замовником);
 4. схема генерального плану (на підоснові, наданій Замовником);
 5. фотофіксація існуючої ситуації;
 6. плани поверхів;
 7. розрізи; фасади;
 8. візуалізація об’єкта (2-3 точки);
 9. фотомонтаж.
 • Для затвердження эскізного проекту Замовник зобов’язаний разом з автором проекту узгодити його з архітектурно-містобудівними органами.
 • Вартість виготовлення демонстраційних матеріалів визначається окремо за погодженням сторін.
Поділитись: